Choux au craquelin & croquembouche (su giòn & tháp su)

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
25:01
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
15:40
3
Bài 3: Lớp vỏ giòn (craquelin)
31:09
4
Bài 4 : Vỏ choux tròn nướng lò sàn
41:34
5
Bài 5 : Vỏ choux tròn nướng lò gia đình
07:28
6
Bài 6 : Nhân kem cơ bản
17:00
7
Bài 7 : Nhân kem 4 vị
25:47
8
Bài 8 : Tháp choux
29:07
9
Tài liệu khóa học su giòn & tháp su

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Choux au craquelin & croquembouche (su giòn & tháp su)
Giá:
1.400.000đ