Hotline: 0963 483 488 | Email: ask@cakejess.vn

Quy định sử dụng

Những điều khoản sử dụng này áp dụng cho bất kỳ khóa học trực tuyến nào được bán tại cakejess.vn. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi mua khóa học trực tuyến của chúng tôi.

Đối với giao dịch mua khóa học trực tuyến qua trang web của chúng tôi, bằng cách nhấp vào nút “chấp nhận”, bạn đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận này sẽ ràng buộc bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn phải ngừng mua bất kỳ khóa học nào từ chúng tôi.

  1. Mua các khóa học thông qua trang web cakejess.vn

1.1. Để mua bất kỳ khóa học trực tuyến nào, bạn phải đăng ký tài khoản người sử dụng với chúng tôi thông qua trang web cakejess.vn. Nếu đã có tài khoản người sử dụng, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng tên người dùng và mật khẩu bạn đã đặt.

 

  1. Phí và thanh toán

2.1. Lệ phí cho các khóa học được niêm yết trên trang web tại thời điểm bạn đặt hàng. Các khoản phí được quy định bằng Việt Nam đồng.

2.2. Lệ phí cho (các) khóa học do bạn chọn mua trên trang web sẽ được thanh toán qua thẻ ngân hàng (thẻ ATM nội địa ) của bạn tại thời điểm mua. Lệ phí phải được thanh toán đầy đủ trước khi bạn truy cập bất kỳ khóa học trực tuyến nào. Nếu bạn muốn chuyển khoản riêng, hãy liên lạc theo số hotline: 0963 483 488

2.3. Bất kỳ khoản phí giao dịch nào được tính bởi ngân hàng phát hành thẻ ATM của bạn liên quan đến việc bạn mua khóa học đều không tính trong lệ phí khóa học. Công ty Cổ phần Cake Jess sẽ không chịu trách nhiệm cho những khoản này.

2.4. Các khoản phí là không hoàn lại trong mọi trường hợp.

 

  1. Truy cập vào khóa học

3.1. Sau khi bạn thanh toán thành công (các) khóa học, một email tự động sẽ được gửi đến tài khoản email bạn sử dụng để đăng ký với cakejess.vn để xác nhận đơn hàng đã hoàn thành và (các) liên kết để xem các video bài học.

3.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được email xác nhận từ chúng tôi nếu bạn cung cấp tài khoản sai. Các email có thể chuyển đến hộp thư rác spam, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra cả hộp thư rác của bạn.

3.3. (Các) liên kết để xem (các) khóa học đã mua sẽ được tự động kích hoạt ngay sau khi bạn thanh toán thành công và bạn có thể kiểm tra  trong mục “Khóa học của tôi” trong hồ sơ của bạn trên cakejess.vn hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp vào khóa học, nhấp vào các bài học để xem video và hoặc tải xuống các tài liệu khóa học bản PDF.

3.4. Bạn có thể xem các khóa học đã mua của mình trên bất kỳ  thiết bị nào, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào có kết nối với Internet.

3.5. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề kỹ thuật trong việc truy cập các bài học, vui lòng gửi email đến: ask@cakejess.vn. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề trong vòng 24 giờ.

 

  1. Sở hữu trí tuệ

4.1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Tài liệu khóa học bao gồm các công thức được tạo bởi Giảng viên, hướng dẫn bằng video, hình ảnh và bài giảng của Giảng viên  là tài sản trí tuệ của Cake Jess.

4.2. Bạn không được phép:

(a) sao chép, sửa đổi, tái xuất bản, bán, tải lên, phát sóng, đăng, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ tài liệu khóa học & công thức nào của giảng viên Cake Jess, bao gồm các video khóa học, bài viết, hình ảnh, logo, câu hỏi và trả lời, chữ ký và thiết kế đồ họa mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cake Jess

(b) ghi  lại và phát tán video hoặc băng âm thanh, chuyển tiếp bằng điện thoại truyền hình hoặc phương tiện khác.

(c) xóa mọi bản quyền hoặc thông báo khác của Cake Jess trên Tài liệu khóa học và phát tán đi.

(d) sửa đổi, điều chỉnh, hợp nhất, dịch, tháo rời, dịch ngược bất kỳ phần mềm nào tạo thành một phần của Khóa học trực tuyến.

(e) chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn với bất cứ ai. Nếu bạn đăng nhập cùng lúc trên nhiều thiết bị, tài khoản của bạn sẽ tự động đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị.

Nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào được liệt kê ở trên, chúng tôi có quyền ngừng cung cấp quyền truy cập  của bạn vào bất kỳ khóa học trực tuyến nào.

 

  1. Ngừng cung cấp dịch vụ

5.1. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào và có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp bạn:

  • vi phạm một hoặc một số các điều khoản kể trên.
  • hành động một cách hung hăng, bắt nạt, tấn công, đe dọa hoặc quấy rối đối với bất kỳ nhân viên hoặc Giảng viên nào của chúng tôi, những người cung cấp các khóa học trực tuyến.
  • cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi, phát tán virus, trojan, sâu, bom hẹn giờ, Cancelbot hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác.