Bánh bông lan pho mai Nhật cơ bản 3 vị (JCC cơ bản 3 vị)

1
JCC cơ bản 3 vị – Trailer
2
JCC cơ bản – Giới thiệu thiết bị, dụng cụ
11:38
3
JCC truyền thống – Giới thiệu chung về nguyên liệu
06:57
4
JCC truyền thống – Chuẩn bị nguyên liệu
10:22
5
JCC truyền thống – Trộn hỗn hợp
29:15
6
JCC truyền thống – Nướng bánh
22:27
7
JCC vị chanh leo – Chuẩn bị nguyên liệu
05:23
8
JCC vị chanh leo – Trộn hỗn hợp
15:51
9
JCC vị chanh leo – Nướng bánh
02:24
10
JCC vị trà bá tước – Chuẩn bị nguyên liệu
09:32
11
JCC vị trà bá tước – Trộn hỗn hợp
12:57
12
JCC vị trà bá tước – Nướng bánh
03:24
13
JCC cơ bản 3 vị – Các TIPS quan trọng cần ghi nhớ
00:55
14
JCC cơ bản 3 vị – Tài liệu khóa học

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Mua khóa học
Đã ghi danh: 32 học viên
Bài học: 14
Video: 132 phút
Trình độ: Cơ bản
Bánh bông lan pho mai Nhật cơ bản 3 vị (JCC cơ bản 3 vị)
Giá:
1.400.000đ 1.299.000đ