Kem Whipping cải tiến

1
Bài 1: Giới thiệu nguyên liệu, dụng cụ
10:04
2
Bài 2: Nấu kem whipping cải tiến
12:31
3
Bài 3: Phương pháp đánh kem whipping cải tiến
16:41
4
Bài 4: Nấu siro đường
02:28
5
Bài 5: Chà láng bánh dùng kem whipping cải tiến
34:54
6
Bài 6: Trang trí bánh dùng kem whipping cải tiến
56:30
7
Tài liệu khóa kem whipping cải tiến

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Kem Whipping cải tiến
Giá:
2.000.000đ