Khóa học Mới

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/820916819?h=f44afb57a4" width="100%" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowful...
Cơ bản
10 Bài học
1.357.000đ
Bánh kem
1.357.000đ
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/820916633?h=3c5d4ef0de" width="100%" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowful...
Cơ bản
9 Bài học
1.357.000đ
Bánh kem
1.357.000đ
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/820916672?h=1431d0993d" width="100%" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowful...
Cơ bản
12 Bài học
1.357.000đ

Học viên sẽ học
được gì?

Cô Jessica MV sẽ hướng dẫn giúp các bạn hiểu rõ cốt lõi của nghề bánh, hiểu rõ từng chất liệu & chắc chắn sẽ tự tin làm nghề với các kỹ năng chuẩn xác, tư duy khoa học về chất liệu mình dùng & ngoài làm nghề, có thể bay bổng với những ý tưởng sáng tạo khẳng định dấu ấn cá nhân!

Thống kê

Các học viên đã đặt niềm tin vào cô Jessica

Tài khoản đăng ký
Khóa học chất lượng
Học viên ghi danh
Chứng chỉ đã cấp
testimonial
Nhận khuyến mại và tin mới
Bạn sẽ nhận được những thông tin mới nhất về các khóa học, cũng như các chương trình khuyến mại của Học viện CakeJess.
E-mail của bạn
Please wait...