Bông lan không tách lòng – Chocolate Genoise

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ
08:39
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu
03:40
3
Bài 3: Quy trình làm Chocolate Genoise nướng lò sàn
27:31
4
Bài 4: Cách bảo quản Chocolate Genoise
07:04
5
Bài 5: Quy trình làm Chocolate Genoise
25:35
6
Tài liệu khóa Chocolate Genoise

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Bông lan không tách lòng – Chocolate Genoise
Giá:
1.070.000đ