Bông lan không tách lòng – Classic Genoise

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ
12:55
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu
02:33
3
Bài 3: Quy trình làm Classic Genoise nướng lò sàn
28:28
4
Bài 4: Quy trình làm Clasic Genoise nướng lò gia đình
20:12
5
Bài 5: Cách bảo quản Classic Genoise
03:31
6
Tài liệu khóa Classic Genoise

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Mua khóa học
Đã ghi danh: 20 học viên
Bài học: 6
Video: 70 phút
Trình độ: Cơ bản
Bông lan không tách lòng – Classic Genoise
Giá:
1.070.000đ