Castella Keto kinh doanh

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
22:33
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
17:22
3
Bài 3: Castella truyền thống nướng lò sàn
35:09
4
Bài 4: Chocolate Castella nướng lò sàn
31:24
5
Bài 5: Castella truyền thống nướng lò gia đình
34:27
6
Bài 6: Tổng kết các bí quyết quan trọng
01:35
7
Tài liệu khóa học Castella phiên bản Keto kinh doanh

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Castella Keto kinh doanh
Giá:
1.300.000đ