Castella Keto kinh doanh

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
22:33
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
17:22
3
Bài 3: Castella truyền thống nướng lò sàn
35:09
4
Bài 4: Chocolate Castella nướng lò sàn
31:24
5
Bài 5: Castella truyền thống nướng lò gia đình
34:27
6
Bài 6: Tổng kết các bí quyết quan trọng
01:35
7
Tài liệu khóa học Castella phiên bản Keto kinh doanh

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Thích
Mua khóa học
Đã ghi danh: 12 học viên
Bài học: 7
Trình độ: Cơ bản
Castella Keto kinh doanh
Giá:
1.300.000đ