Eclairs

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
22:30
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
14:04
3
Bài 3: Nhân kem cơ bản
16:57
4
Bài 4 : Nhân kem 5 vị
22:12
5
Bài 5: Phương pháp làm vỏ su
48:16
6
Bài 6: Bơm nhân kem & bảo quản bánh
12:02
7
Tài liệu khóa học Eclairs

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Mua khóa học
Đã ghi danh: 24 học viên
Bài học: 7
Video: 136 phút
Trình độ: Cơ bản
Giá:
1.400.000đ