French Gateaux – Mocha Gateau

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ
12:55
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu
02:33
3
Bài 3: Quy trình làm Classic Genoise nướng lò sàn
28:28
4
Bài 4: Quy trình làm Clasic Genoise nướng lò gia đình
20:12
5
Bài 5: Cách bảo quản Classic Genoise
03:31
6
Bài 6: Nấu siro đường
02:26
7
Bài 7: Kem mocha
18:06
8
Bài 8: Ghép & trang trí Mocha Gateau
21:40
9
Tài liệu khóa Mocha Gateau

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
French Gateaux – Mocha Gateau
Giá:
1.357.000đ