French Gateaux – Black Forest Gateau

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ
08:39
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu
03:40
3
Bài 3: Quy trình làm Chocolate Genoise nướng lò sàn
27:31
4
Bài 4: Cách bảo quản Chocolate Genoise
07:04
5
Bài 5: Quy trình làm Chocolate Genoise
25:35
6
Bài 6: Nấu siro đường
02:28
7
Bài 7: Kem pastry
20:50
8
Bài 8: Rượu kirsch home-made & cherry compote
15:31
9
Bài 9: Ghép & trang trí Black Forest gateau
28:43
10
Tài liệu khóa Black Forest Gateau

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
French Gateaux – Black Forest Gateau
Giá:
1.357.000đ