Roll cakes nâng cao

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
44:07
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
19:01
3
Bài 3: Làm nhân kem
17:03
4
Bài 4: Bánh cuộn matcha
1:09:26
5
Bài 5: Bánh cuộn chocolate
48:07
6
Bài 6: Bánh cuộn phúc bồn tử
32:42
7
Bài 7: Bạt matcha dùng lò gia đình
16:46
8
Bài 8: Cắt tỉa, hoàn thiện bánh & đóng hộp
21:06
9
Tài liệu khóa học Roll cakes nâng cao

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Roll cakes nâng cao
Giá:
1.400.000đ