Castella cơ bản kinh doanh

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
30:42
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
14:35
3
Bài 3: Các mức độ bông của lòng trắng trứng
16:17
4
Bài 4: Castella truyền thống khay to nướng lò sàn
1:18:50
5
Bài 5: Chocolate Castella khay to nướng lò sàn
57:28
6
Bài 6: Double Cheese Castella nướng lò gia đình
44:37
7
Bài 7: Double Cheese Castella phiên bản nướng nhanh lò sàn
46:19
8
Bài 8: Tổng kết các bí quyết quan trọng
01:50
9
Tài liệu khóa học Castella cơ bản kinh doanh

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Castella cơ bản kinh doanh
Giá:
1.300.000đ