French Gateaux – Fraisier

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ
12:55
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu
02:33
3
Bài 3: Quy trình làm Classic Genoise nướng lò sàn
28:28
4
Bài 4: Quy trình làm Clasic Genoise nướng lò gia đình
20:12
5
Bài 5: Cách bảo quản Classic Genoise
03:31
6
Bài 6: Nấu siro đường
02:28
7
Bài 7: Kem pastry
11:13
8
Bài 8: Kem Diplomat
13:24
9
Bài 9: Lắp ghép Fraiser
25:45
10
Bài 10: Trang trí Fraisier
09:02
11
Tài liệu khóa Fraisier

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
French Gateaux – Fraisier
Giá:
1.357.000đ