Roll cakes cơ bản

1
Bài 1: Giới thiệu dụng cụ, thiết bị
44:07
2
Bài 2: Giới thiệu nguyên liệu chung
16:50
3
Bài 3: Làm nhân kem Chantilly
17:03
4
Bài 4: Bánh cuộn vị truyền thống
1:04:41
5
Bài 5: Bánh cuộn trà bá tước
49:20
6
Bài 6: Bánh cuộn tinh than tre
24:41
7
Bài 7: Bạt bánh cuộn truyền thống dùng lò gia đình
22:46
8
Bài 8: Chia bánh & đóng hộp
22:33
9
Tài liệu khóa học Roll cakes cơ bản

Là người đầu tiên viết nhận xét.

Vui lòng đăng nhập để viết nhận xét
Roll cakes cơ bản
Giá:
1.400.000đ